PSYCHOTERAPIE       


MGR. MICHAELA SMETANOVÁ

+420 728 818 037

ZAMĚŘENÍ:

- vztahové a komunikační potíže
- snížené sebevědomí
- depresivní a úzkostné stavy
- psychosomatické projevy
- životní krize
- osobnostní rozvoj
- hledání smyslu života
- práce s tělem, pro ženy, v rámci prožitkově - terapeutického tance Loona Dance
- krizová intervence

Zaměřuji se na vztahové a komunikační potíže, na potíže spojené s nižším sebevědomím, na depresivní a úzkostné stavy, na psychosomatické projevy, na situační životní krize, na hledání smyslu životu.


Také pracuji s ženami a pomáhám jim projít jednotlivými životními fázemi (např. dospívání, těhotenství, porod, poporodním období, role matky, role ženy, klimakterium). S ženami pracuji individuálně nebo v rámci tanečních hodin prožitkového a terapeutického tance Loona dance, který vedu 2 x měsíčně v Praze nebo v Dobřichovicích u Prahy.

Ve své práci vycházím z odkazů humanistických výcviků, které jsem absolvovala a je mi blízká nedirektivní forma s důrazem na lidský vztah mezi klientem a terapeutem a absolutní důvěrou v člověka (klienta) a jeho schopnosti se sebeaktualizovat. Držím se zásady, že skrze bezpečný vztah v terapii může klient pocítit, že je příjímán tak jak je, že má svoji hodnotu a je respektován. Postupně se pak skrze toto bezpodmínečné přijetí můžeme v terapii společně věnovat různým tématům a nahlédnout do zákoutí života a společně hledat a formulovat efektivnější možnosti zacházení se sebou, s ostatními a s vnějšími či vnitřními událostmi a přivádět tyto zkušenosti do praxe.

Mohu Vám pomoci uvidět sebe sama i svět kolem v nových horizontech a žít spokojenější život. Narodila jsem se v roce 1979, bydlím nedaleko Prahy a kromě své profese se ráda věnuji své rodině a třem dětem a ve volných chvílích maluji, tančím a jezdím na koni.

Vzdělání:

Vysoká škola psychosociálních studií

obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Psychoterapeutické výcviky:

Daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii v rozsahu 550 hodinv letech 2004 - 2007, akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně.

Výcvik v PCA, přístupu zaměřeném na člověka dle Carla Rogerse v rozsahu 720 hodin v letech 2011 - 2015, akreditováno Psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP.

Kratší kurzy a semináře:

Lektorský kurz Loona dance Academy v rozsahu 180 hodin teorie a praxe v letech 2021 - 2022, akreditováno MŠMT.
Výcvik Jeu de Peindre (Hra malováním) dle Arno Sterna pod vedením jeho přímé žačky Martiny WeiBgerber v roce 2019, Alfa ateliér.
Krizová intervence 50 hodin, průběžně kurzy, semináře a konference v oblasti psychologie, psychoterapie a filosofie, pravidelná odborná supervize.

Pracovní zkušenosti:

Od roku 2012 soukromá praxe v poradenství, psychoterapii a krizové intervenci. Krizová intervence na lince důvěry Života 90.
Podpůrná psychoterapie, psychosociální reahabilitace pro klienty s duševním onemocněním v O.s Baobab. Vedení komunit, pracovní terapie a arte terapie Eset – help. Vedení skupiny v Centru následné péče Drop In.


Možnost čerpání příspěvků zdravotních pojišťoven na duševní zdraví

Podmínky proplácení příspěvků těchto pojišťoven, v rámci programu Duševní zdraví - Zvýšení dostupnosti psychosociállní podpory, najdete na webových stránkách jednotlivých pojišťoven.


CENÍK

K domluvení schůzky v poradně nepotřebujete doporučení lékaře.

Na mé služby je možné čerpat příspěvky hrazené zdravotními pojišťovnami.

Informace, které mi sdělíte, jsou vysoce důvěrné a nejsou zaznamenávány ve zdravotnické dokumentaci.

Počet konzultací záleží na Vašich potřebách, nabízím služby od jednorázové sezení až po dlouhodobé pravidelné konzultace.

Sazba individuální konzultace – 1.200,- Kč/50 min.

Za zrušení sezení méně než 48 hodin předem se hradí částka v plné výši.